RODO w Gabinecie Kosmetycznym SUB ROSA

Z przyjemnością informujemy, że dane naszych klientów są bezpieczne w naszym przedsiębiorstwie a my jesteśmy przygotowani na wprowadzenie przepisów RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).

W związku z wymogami tego dokumentu informujemy Państwa że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo SUB ROSA Agnieszka Niemczura z siedzibą w Warszawie (03-704) przy ulicy Panieńskiej 3 lok 4, NIP 526 261 54 90, biuro@subrosa.waw.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (wykonania usługi).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest realizacja umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji o bezpieczeństwie danych w Gabinecie Kosmetycznym SUB ROSA znajdziecie Państwo na stronie www.subrosa.waw.pl/rodo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *